Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Tránh lỗi sai khi viết Phiếu đăng ký dự thi