Thế giới đón hiện tượng nhật thực hình khuyên hiếm gặp