Thành phố Hồ Chí Minh vượt 50.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4