Tăng cường hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam
#IG-18586

Chính trị - Ngoại giao

Tăng cường hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/12) Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước CLMV, mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho các nước CLMV.
Xuất bản:Thứ ba, 08/12/2020 18:50 (GMT+7)