Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

So sánh bom nguyên tử và bom hy-đrô

So sánh bom nguyên tử và bom hy-đrô

Hà Nội (TTXVN 14/12) Cấu tạo bom nguyên tử và bom hy-đrô khác nhau như thế nào?

 • Ngày:
  14/12/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Quốc phòng - An ninh
 • [Download]
 • Trang chủ