Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 10/7/2021
#IG-20657

Giáo dục - Khoa Học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 10/7/2021

Hà Nội (TTXVN 5/7) Chiều 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Tờ trình số 2437/TTr-SGDĐT gửi UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 10/7/2021 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ hai, 05/07/2021 20:36 (GMT+7)