Số ca mắc COVID-19 tại Italy, Iran, Hàn Quốc và Tây Ban Nha chưa hạ nhiệt