Scott Morrison - Thủ tướng thứ 30 của Australia
#IG-10842

Chính trị - Ngoại giao

Scott Morrison - Thủ tướng thứ 30 của Australia

Hà Nội (TTXVN 24/8) Bộ trưởng Ngân khố kiêm Quyền Bộ trưởng Nội vụ Australia, Scott Morrison, ngày 24/8/2018 đã được bầu làm Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền và trở thành Thủ tướng thứ 30 của Australia.
Xuất bản:Thứ sáu, 24/08/2018 16:37 (GMT+7)