Quy định về quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội
#IG-20414

Chính trị - Ngoại giao

Quy định về quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội

Hà Nội (TTXVN 14/6) Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội được quyền miễn trừ theo những quy định cụ thể.
Xuất bản:Thứ hai, 14/06/2021 09:52 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV