Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài
#IG-104707

Chính trị - Ngoại giao

Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

Hà Nội (TTXVN 3/8) So với Điều 25 Quy định 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018, Điều 53 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã sửa đổi, bổ sung một số trường hợp vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 08:28 (GMT+7)