Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan
#IG-116231

Chính trị - Ngoại giao

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Hà Nội (TTXVN 25/1) Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì và phát triển tốt đẹp.
Xuất bản:Thứ tư, 25/01/2023 08:22 (GMT+7)