Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Quá trình đàm phán Brexit

Quá trình đàm phán Brexit

Hà Nội (TTXVN 5/4) Để gỡ được những “nút thắt” trong đàm phán, cả Anh và EU cùng có những nhượng bộ lẫn nhau trên cơ sở “có đi có lại”.

 • Ngày:
  05/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ