Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” phát triển sâu rộng

Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” phát triển sâu rộng

Hà Nội (TTXVN 26/7) 70 năm qua, kể từ khi Bác Hồ phát động phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới chính sách người có công, coi đây là một trong những chính sách quan trọng, đồng thời đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và chính xác.

 • Ngày:
  26/07/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ