Phong tỏa thị trấn Đồng Văn (Hà Giang) phòng chống COVID-19