Phòng, chống dịch COVID-19 Những nỗ lực và sáng kiến của Việt Nam
#IG-15913

Chính trị - Ngoại giao

Phòng, chống dịch COVID-19 Những nỗ lực và sáng kiến của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/4) Ngay từ đầu dịch bệnh, Việt Nam đã tích cực, chủ động dẫn dắt và điều phối các nỗ lực chung của ASEAN và hợp tác với các Đối tác kiểm soát, ngăn chặn lây lan và giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh.
Xuất bản:Thứ ba, 14/04/2020 12:37 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19