Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn sử dụng khẩu trang

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn sử dụng khẩu trang

Hà Nội (TXVN 13/4) Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19.

 • Ngày:
  13/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ