Phòng, chống dịch COVID-19: Giữ an toàn khi đến bệnh viện