Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
#IG-19661

Chính trị - Ngoại giao

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Hà Nội (TTXVN 1/4) Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xuất bản:Thứ năm, 01/04/2021 09:58 (GMT+7)