Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định
#IG-19660

Chính trị - Ngoại giao

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Hà Nội (TTXVN 1/4) Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.