PAPI 2020: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất
#IG-19859

Kinh tế - Hội nhập

PAPI 2020: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất

Hà Nội (TTXVN 14/4) Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2020 cho thấy xu thế tích cực, đặc biệt ở chỉ số nội dung thủ tục hành chính công.
Xuất bản:Thứ tư, 14/04/2021 16:42 (GMT+7)