Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Vùng Đông Nam Bộ
#IG-211796

Kinh tế - Hội nhập

Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Vùng Đông Nam Bộ

Hà Nội (TTXVN 7/7) Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024. Định hướng tổ chức không gian du lịch đặt mục tiêu phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm: 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch; hình thành hệ thống các Khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia…
Xuất bản:Chủ nhật, 07/07/2024 07:15 (GMT+7)