Nội quy phòng bỏ phiếu
#IG-20250

Chính trị - Ngoại giao

Nội quy phòng bỏ phiếu

Hà Nội (TTXVN 23/5) Các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khi đến bỏ phiếu, mọi người cần tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.
Xuất bản:Chủ nhật, 23/05/2021 05:09 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV