Những nội dung quan trọng trong Lời kêu gọi cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
#IG-21003

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung quan trọng trong Lời kêu gọi cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 30/7) Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 30/07/2021 16:47 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19