Những hành động dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19
#IG-15909

Y tế - Cộng đồng

Những hành động dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19

Hà Nội (TTXVN 14/4) Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc tích cực trong phòng chống COVID-19. Mỗi người dân hãy cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh bằng những hành động thiết thực, theo chỉ dẫn của các cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan trong cộng đồng.
Xuất bản:14-04-2020