Những con số nổi bật về COVID-19 trên thế giới (đến 8h30 ngày 30/4/2020)