Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19
#IG-19556

Y tế - Cộng đồng

Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19

Hà Nội (TTXVN 17/3) Với tinh thần bảo vệ sức khỏe người dân được đặt lên hàng đầu, Việt Nam đã sáng tạo ra những cách phòng, chống dịch COVID-19 rất hiệu quả. Nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ca ngợi và xem là hình mẫu để học hỏi.
Xuất bản:17-03-2021