Nhìn lại xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương
#IG-05573

Kinh tế - Hội nhập

Nhìn lại xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội (TTXVN 11/3) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền 63 tỉnh/thành phố.
Xuất bản:Thứ bảy, 11/03/2017 08:21 (GMT+7)