Nhiều nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19
#IG-63323

Y tế - Cộng đồng

Nhiều nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 21/3) Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực, nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhằm thích ứng với cuộc sống bình thường mới.
Xuất bản:Thứ hai, 21/03/2022 10:11 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19