Nga đứng thứ 7 trên thế giới về số ca mắc COVID-19 (đến 8h giờ Việt Nam ngày 5/5/2020)