Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi

Nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi

Hà Nội (TTXVN 1/10) Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

 • Ngày:
  01/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ