Năm học 2022-2023: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10
#IG-104822

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2022-2023: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10

Hà Nội (TTXVN 19/8) Năm học 2022-2023, ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11, sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương; tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 như: chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trình Chính phủ phương án sử dụng Ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn để triển khai từ năm học 2022-2023.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/08/2022 14:28 (GMT+7)