Năm học 2020-2021: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường , đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo
#IG-21354

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2020-2021: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường , đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo

Hà Nội (TTXVN 29/8) Năm học 2020-2021, mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo được sắp xếp, quy hoạch hợp lý hơn. Cả nước có 593.808 phòng học (tăng 3.504 phòng so với năm học trước), trong đó phòng học kiên cố chiếm tỉ lệ 70,5%.
Xuất bản:Chủ nhật, 29/08/2021 06:17 (GMT+7)