Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí ở một số cấp học

Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí ở một số cấp học

Hà Nội (TTXVN 9/7) HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố năm học 2019 - 2020.

 • Ngày:
  09/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ