Năm 2021: Lần đầu tiên vượt mục tiêu tinh giản biên chế và giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng
#IG-42723

Chính trị - Ngoại giao

Năm 2021: Lần đầu tiên vượt mục tiêu tinh giản biên chế và giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng

Hà Nội (TTXVN 13/1) Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015, đồng thời giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng so với năm 2015 khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện…
Xuất bản:Thứ năm, 13/01/2022 14:19 (GMT+7)