Mỹ: Bão Michael mạnh lên cấp cực kỳ nguy hiểm, đổ bộ vào Florida