Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Mở hướng tiến công giải phóng Huế-Đà Nẵng

Mở hướng tiến công giải phóng Huế-Đà Nẵng

Hà Nội (TTXVN 20/3) Chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ ngày 21 đến 29/3/1975) là một trong 3 chiến dịch lớn của quân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, tạo ra sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy nhanh tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

 • Ngày:
  20/03/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ