Lịch trình di chuyển của BN 1654 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội
#IG-19109

Y tế - Cộng đồng

Lịch trình di chuyển của BN 1654 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 29/1) Bệnh nhân 1654 là nam, 20 tuổi; có địa chỉ thường trú tại Chí Linh, Hải Dương; tạm trú tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Xuất bản:Thứ sáu, 29/01/2021 20:05 (GMT+7)