Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,3 triệu người

Lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,3 triệu người

Hà Nội (TTXVN 4/5) Tính đến hết quý I/2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam là 55,3 triệu người. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 54,2 triệu người

 • Ngày:
  04/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ