Lần thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng giữ vị trí quán quân năng lực cạnh tranh cấp tỉnh