Khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm nCoV: Đeo khẩu trang y tế đúng cách