Khoảng 20.000 người đã tham gia các cuộc đoàn tụ liên Triều