Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm
#IG-42220

Chính trị - Ngoại giao

Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm

Hà Nội (TTXVN 19/11) Từ sau Phiên họp 19 (tháng 1/2021) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/11/2021 06:00 (GMT+7)