Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022: Những con số thống kê