Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Kế hoạch chuyển tiếp sau Brexit của Anh

Kế hoạch chuyển tiếp sau Brexit của Anh

Hà Nội (TTXVN 24/2) Theo kế hoạch cho giai đoạn chuyển tiếp sau khi Brexit (Anh rời khỏi EU) diễn ra của chính phủ Anh, giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài trong thời gian đủ để chuẩn bị và thực hiện những tiến trình mới và triển khai các hệ thống mới, nhưng Anh bác bỏ việc giai đoạn này sẽ kéo dài hơn thời gian hai năm như dự kiến.

 • Ngày:
  24/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ