#IG-104699

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại thấp, nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi

Hà Nội (TTXVN 3/8) Tính đến hết ngày 2/8/2022, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại cho nhóm tuổi từ 12 đến 17 tại các địa phương Điện Biên Đà Nẵng Phú Yên Bình Thuận Bà Rịa-Vũng Tàu đều còn thấp, có tỷ lệ lại dưới 20%. Cả nước đã có 3.051.935 trẻ (34,9%) tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại trong nhóm tuổi từ 12 đến 17.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 05:49 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19