#IG-199165

Thiên tai - Tai nạn

(Interactive) Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 2,4 độ C trong thế kỷ này

Hà Nội (TTXVN 29/10) Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa đưa ra dự báo lượng phát thải CO2 cùng mức tăng nhiệt độ toàn cầu theo 3 kịch bản. Với kịch bản STEPS - giả định các chính sách hiện hành sẽ tồn tại - nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 2,4 độ C trong thế kỷ này.
Xuất bản:Chủ nhật, 29/10/2023 06:16 (GMT+7)