#IG-62957

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Campuchia

Hà Nội (TTXVN 17/2) Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao (AMMR) diễn ra vào ngày 16-17/2/2022 tại Phnom Penh (Campuchia) là hội nghị bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của ASEAN trong năm 2022 do Campuchia làm chủ tịch. Các nước sẽ thảo luận những nỗ lực ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN và xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025, triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 (Brunei, 11/2021), quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Xuất bản:Thứ năm, 17/02/2022 06:16 (GMT+7)