#IG-20983

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Cơ cấu tổ chức Chính phủ (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV)

Hà Nội (TTXVN 28/7) Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.