ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu giảm nhẹ trong năm 2024
#IG-211524

Kinh tế - Hội nhập

ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu giảm nhẹ trong năm 2024

Hà Nội (TTXVN 11/6) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cuối tháng 5/2024 dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ giảm nhẹ trong năm 2024. Mặc dù vậy, ILO cảnh báo rằng tình trạng bất bình đẳng vẫn tồn tại trong thị trường lao động, đặc biệt, phụ nữ ở các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.
Xuất bản:Thứ ba, 11/06/2024 14:09 (GMT+7)