Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học: Phạm vi và đối tượng áp dụng
#IG-16076

Y tế - Cộng đồng

Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Hà Nội (TTXVN 27/4) Nhà trường; toàn bộ lãnh đạo, giáo viên, cán bộ công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên tại nhà trường; trạm y tế cấp xã, cán bộ y tế trường học; cha mẹ, phụ huynh học sinh là những đối tượng áp dụng tại Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020, Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế.